Donji Miholjac - LC Mihael

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Černoga, Emilija
Černoga, Emilija Predsjednik
Slika korisnika Ileš, Andrea
Ileš, Andrea 1. dopredsjednik
Slika korisnika Brenc, Lucija
Brenc, Lucija 2. dopredsjednik
Slika korisnika Kovačević, Stella
Kovačević, Stella Ceremonijar
Slika korisnika Špoljarić, Nežica
Špoljarić, Nežica Član Predsjedništva
Slika korisnika Anušić, Željko
Anušić, Željko Član Predsjedništva
Slika korisnika Petriševac, Ivan
Petriševac, Ivan Član Predsjedništva
Slika korisnika Kovačević, Darija
Kovačević, Darija Čuvar pečata
Slika korisnika Aladić, Goran
Aladić, Goran Direktor za članstvo
Slika korisnika Brkić, Tihana
Brkić, Tihana Rizničar
Slika korisnika Brkić, Tihana
Brkić, Tihana Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 96868
Adresa: 
Lions club Mihael, Donji Miholjac HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 4
Klupski sastanci: 
2. srijeda 19,00 - 19,30 sati Autoškola Topolovec, HR-31540 Donji Miholjac, A. Šenoe 11
Broj računa: 
HR55 2412 0091 1340 0207 3
Matični broj: 
2147041
OIB: 
16744331594
Klub osnovan: 
5. Svibanj 2006
Potvrdna svečanost: 
5. Svibanj 2006
Klub osnivač: 
LC Našice
"Kum" kluba: 
Mladen Kajganić
Grad: 
HR-31540 Donji Miholjac
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan