Beli Manastir - LC Beli Manastir

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Dabić, Lidija
Dabić, Lidija Predsjednik
Slika korisnika Krušelj, Davor
Krušelj, Davor Prošlogodišnji predsjednik
Slika korisnika Vukelić, Ivan
Vukelić, Ivan 1. dopredsjednik
Slika korisnika Mendler, Damir
Mendler, Damir 2. dopredsjednik
Slika korisnika Krušelj, Davor
Krušelj, Davor Ceremonijar
Slika korisnika Kedmenec, Vladimir
Kedmenec, Vladimir Čuvar pečata
Slika korisnika Taslidžić Herman, Daniela
Taslidžić Herman, Daniela Direktor za članstvo
Slika korisnika Kedmenec, Vladimir
Kedmenec, Vladimir Rizničar
Slika korisnika Krušarovski, Dubravko
Krušarovski, Dubravko Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 102258
Adresa: 
Lions club Beli Manastir - Dubravko Krušarovski, J. Antala 8, 31300 B. Manastir
Klupski sastanci: 
2. i 4. četvrtak – 19,00 ili 20,00 Hotel "Patria" 31300 Beli Manastir, Osječka 1c
Broj računa: 
HR6223400091110338616
Matični broj: 
02399067
OIB: 
14060558086
Klub osnovan: 
7. Lipanj 2008
Potvrdna svečanost: 
7. Studeni 2008
Klub osnivač: 
Lions club Mursa, Osijek
"Kum" kluba: 
Nada Arbanas
Bratimljenja: 
04.06.2011.godine LC Beli Manastir-LC Sv. Vlaho Dubrovnik
Bratimljenja: 
04.06.2011. LC Beli Manastir-LC Valpovo-Belišće
Grad: 
Beli Manastir
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan