Seminar za elect Guvernere u Chicagu - predstavljena naša regata

Naš Guverner je u Chicagu pohađao seminar za elect Guvernere gdje se obrađivalo dosta ozbiljnjih tema koje nam predstoje u novoj Lions godini.Naš Guverner je kao svoj seminarski rad obradio i naš projekt regatu Jedrima protiv droge i prikazao film o našoj regati što je izuzrtno dobro prihvaćeno.

Galerija: