Panonska mornarica - plovidba Dravom i Dunavom do Vukovara

Datum: 
9. Lipanj 2018 - 10. Lipanj 2018
Mjesto: 
Osijek - Vukovar
Kontakt osoba: 
Damir Šterijev

Detalji će biti objavljeni naknadno