Novigrad - LC Novigrad

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Posavčević, Ivanka
Posavčević, Ivanka Predsjednik
Slika korisnika Gamboc, Vlado
Gamboc, Vlado 2. dopredsjednik
Slika korisnika Žokalj, Eda
Žokalj, Eda 2. dopredsjednik
Slika korisnika Poropat, Mladen
Poropat, Mladen 3. dopredsjednik
Slika korisnika Gucunski, Željko
Gucunski, Željko Ceremonijar
Slika korisnika Matijević, Krešo
Matijević, Krešo Čuvar pečata
Slika korisnika Huber, Vladimir
Huber, Vladimir Direktor za članstvo
Slika korisnika Nazarević, Snježana
Nazarević, Snježana Predsjednik suda časti
Slika korisnika Zubalić, Lucila
Zubalić, Lucila Rizničar
Slika korisnika Mesarić, Drago
Mesarić, Drago Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 078570
Adresa: 
Lions club Novigrad-Cittanova Hotel “Nautica”, 52466 Novigrad, Svetog Antuna 15
Klupski sastanci: 
1. & 3. utorak Hotel Nautica, Novigrad - Cittanova
Broj računa: 
HR5324020061100417999
Matični broj: 
1865986
OIB: 
25702297108
Klub osnovan: 
26. Veljača 2004
Potvrdna svečanost: 
9. Listopad 2004
Klub osnivač: 
Lions club Poreč
"Kum" kluba: 
Fedora Zorić-Franke
Grad: 
Novigrad
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan