Beli Manastir - LC Beli Manastir

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Krušelj, Davor
Krušelj, Davor Predsjednik
Slika korisnika Bošnjak, Dalia
Bošnjak, Dalia Prošlogodišnji predsjednik
Slika korisnika Vukelić, Ivan
Vukelić, Ivan 1. dopredsjednik
Slika korisnika Dabić, Lidija
Dabić, Lidija 2. dopredsjednik
Slika korisnika Krušelj, Davor
Krušelj, Davor Ceremonijar
Slika korisnika Dabić, Lidija
Dabić, Lidija Čuvar pečata
Slika korisnika Bošnjak, Dalia
Bošnjak, Dalia Direktor za članstvo
Slika korisnika Dabić, Lidija
Dabić, Lidija Rizničar
Slika korisnika Krušarovski, Dubravko
Krušarovski, Dubravko Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 102258
Adresa: 
Lions club Beli Manastir - Dalia Bošnjak, 31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 51-a
Klupski sastanci: 
2. i 4. četvrtak – 19,00 ili 20,00 Sportska dvorana, 31300 Beli Manastir, Školska ulica
Broj računa: 
2340009-1110338616
Matični broj: 
02399067
OIB: 
14060558086
Klub osnovan: 
7. Lipanj 2008
Potvrdna svečanost: 
7. Studeni 2008
Klub osnivač: 
Lions club Mursa, Osijek
"Kum" kluba: 
Nada Arbanas
Bratimljenja: 
04.06.2011.godine LC Beli Manastir-LC Dubrovnik-Libertas
Bratimljenja: 
04.06.2011. LC Beli Manastir-LC Valpovo-Belišće
Grad: 
Beli Manastir
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan